Tankování zlínky ve starém Mostě p.Liška uprostřed vlevo p.Hajzler.